GET READY FOR SERVICE
OURSERVICE

Artist Partnerships

การวางกลยุทธ์ในการนำศิลปินเป็นพรีเซ็นเตอร์ผ่าน Music Marketing เพื่อใช้ในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์แบรนด์ต่างๆ ของลูกค้า พร้อมทั้งการ tie-in ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของลูกค้าใน Music Video เพื่อสร้างการรับรู้ และตอบโจทย์ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆ

Concert & Festival Sponsorship

จัดงานคอนเสิร์ตและงานเฟสติวัลต่างๆ ทั้งของในประเทศ และนอกประเทศ ตลอดจนการทำ Fan Meet เพื่อสร้างกลุ่ม Community ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

Campaign & Content Creation

คิดสร้างสรรค์ และวางแผนกลยุทธ์ รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้แบรนด์เกิดความแตกต่าง และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น รูปแบบกิจกรรม, แคมเปญ, การ Collaboration เป็นต้น

Event Organizer

รับจัดงานอีเวนต์ต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานเปิดตัวสินค้า งานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานปาร์ตี้ เป็นต้น

ShowBiz & Artist Show Management

รับจัดจ้างงานแสดง และ โชว์ตัว ของศิลปิน SpicyDisc และค่ายพันธมิตรต่างๆ เช่น LoveIs, Small room, BEC Tero, Universal, warner music, what the duck ตลอดจนการใช้ช่องทาง Social media ของศิลปินในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

or