ตารางงาน ว่าน ธนกฤต สิงหาคม 2562 ตอน Wan Thanakrit
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
สถานที่ Wan Thanakrit
ราคาบัตร เข้าชมฟรี
รายละเอียด

ตารางงาน ว่าน ธนกฤต ประจำเดือนสิงหาคม 2562 

01/08 ถ่ายรายการ เกษียณสำราญ

02/08 งานเลี้ยงภายใน 

@กทม.

07/08 ถ่ายรายการ สามทหารเสีย

09/08 ถ่ายรายการ ว่านไปเรื่อย

10/08 ถ่ายรายการ กาวกีฬา

11/08 งาน The Volvo Way 

@Mega Bangna

13/08 ถ่ายรายการ ประชาชื่น

15/08 New Single ‘เดคิสุงิ’ !!!!!!!!

19/08 Live 

@Wan Thanakrit Fanpage

21/08 ถ่ายรายการ สามทหารเสีย

22/08 ถ่ายรายการ เกษียณสำราญ

24/08 ถ่ายรายการ Woody FM

27/08 ถ่ายรายการ ว่านไปเรื่อย

28/08 ถ่ายรายการ เกษียณสำราญ

29/08 ถ่ายรายการ ทีมนี้พี่รัก 

@ญี่ปุ่น

30/08 ถ่ายรายการ ทีมนี้พี่รัก 

@ญี่ปุ่น

31/08  ถ่ายรายการ ทีมนี้พี่รัก 

@ญี่ปุ่น

Other Show
or